Stipendieutdelning

Stiftelsen SAPU delar varje år ut stipendier av olika slag. Summan vi har till förfogande är blygsam, men vi vill ändå – och i enlighet med våra stadgar – lyfta fram viktiga insatser inom områdena psykoterapi och forskning samt psykoterapi för särskilt utsatta grupper.

Vi delar också ut resestipendier och litteraturstipendier till psykoterapeuter och psykoterapeutiska verksamheter. Det gör vi som ett sätt att lyfta fram speciella insatser för utsatta patientgrupper. Utdelningen sker vanligen i samband med en konferens eller annat tillfälle då psykoterapeuter möts. Efter utdelningen presenteras stipendietagaren på Stiftelsen SAPU:s hemsida.
En del nomineringar som inte leder till utdelning av stipendium, men som vi ändå vill lyfta fram och synliggöra, presenterar vi på vår hemsida – gärna med en ordentlig beskrivning av verksamheten och/eller med en länk.

Vid urval av psykoterapeut eller verksamhet att belöna deltar ett Advisory Board i vilket, utöver forskare, även ingår kliniskt verksamma psykoterapeuter.

Vid urval av särskilt förtjänstfull uppsats tar styrelsen stöd av Scientific Advisors.
Båda dessa grupper sätts samman utifrån uppdraget och på ett sätt som förhindrar eventuella jävssituationer.