Utmärkelse för förtjänstfull examensuppsats 2018

Första årgången av stiftelsens pris till särskilt förtjänstfull psykoterapeutexamensuppsats skulle ha utlysts under våren 2018 men presenterades av praktiska skäl först under hösten. Den sena utlysningen bidrog sannolikt till att endast en institution inkom med en uppsatsnominering, trots att flertalet institutioner med examinationsrätt i Sverige tidigare meddelat intresse för att delta.

Mot bakgrund av att det i år inte blev den värdering av särskilt förtjänstfull uppsats bland ett flertal nomineringar, vilket var vad stiftelsens hade avsett, har stiftelsen beslutat att inte dela ut något pris detta första år. Vi hoppas på fler nomineringar från högskolor och universitet nästa år.

Stiftelsen vill dock uppmärksamma att KI detta första år, trots den sena utlysningen, legat i framkant med att nominera.

Med tillstånd, länk till det nominerade arbetet: Se uppsatsens titel, författare och handledare nedan, liksom en länk till uppsatsen.

Pernilla Abrahamsson
Multidisciplinary pain treatment in a group format – an outcome study
Handledare:Benjamin Bohman
Länk till uppsatsen