Sommar i Stockholm

Stiftelsen SAPU (Stockholms Akademi för psykoterapiutbildning) bildades formellt i februari 1994.

Det var psykologerna Tomas Videgård, Leif Havnesköld, Patricia Tudor-Sandahl och Christer Sandahl, Margareta Hedén-Chami samt psykiatern Göran Ahlin som utgjorde stiftelsens första styrelse. De hade en gemensam vision om att skapa en ”modern” psykodynamisk utbildning på legitimationsnivå.

Logotype: Stiftelsen SAPU Stockholms Akademi för psykoterapiutbildning

År 2014 firade SAPU tjugo år som utbildningsanordnare.

Den första legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen pågick 1994-1997. Därefter kom nya ”Steg II”-utbildningar att starta varje år. Utbudet av utbildningar breddades senare och kom att inkludera bl a en handledar/lärarutbildning.

I de första stadgarna stod bland annat att SAPU:s mål var att ”bredda psykoterapins tillämpning mot mer problembelastade, psykosomatiska eller socialt utanförstående individer”.
Terapeuter skulle utbildas för att bedriva psykoterapi med psykiatriska patienter och rön från psykoterapiforskning av olika slag skulle kontinuerligt integreras i utbildningen.
Internationella kontakter med forskare och terapeuter har alltid varit en viktig del i SAPU:s verksamhet och vid jubileet kunde man summera att SAPU under åren gästats av fler än 50 internationella gäster. Flera forskare och kliniker bland dessa har genom åren bidragit till viktig utveckling av utbildningarnas innehåll, liksom till studier av bl a handledningsprocessen.

Utbildningsverksamheten drivs idag av ny huvudman, SAPU AB.

Stiftelsen SAPU fokuserar på att uppmuntra till psykoterapiforskning och spridning av nya rön, tillsammans med olika aktörer.

Svenska utbildningssamordnare kan årligen nominera speciellt intressanta uppsatser från sina utbildningar. Vi uppmärksammar en särskilt förtjänstfull uppsats och vinnarens abstract och uppsats publiceras på SAPU:s hemsida.

Vi vill också på olika sätt främja internationellt utbyte av forskningsrön. Vi delar ut resestipendier och litteraturstipendier till psykoterapeuter och psykoterapeutiska verksamheter. Det gör vi som ett sätt att lyfta fram speciella insatser för utsatta patientgrupper.