Om oss

Stiftelsen SAPU delar varje år ut stipendier av olika slag. För vidare förkovran delar vi till exempel ut litteraturstipendier till enskilda psykoterapeuter eller till psykoterapeutisk verksamhet som arbetar med särskilt utsatta individer eller grupper. 

Logotype: Stiftelsen SAPU Stockholms Akademi för psykoterapiutbildning

Vår ambition är att lyfta fram och synliggöra förtjänstfulla insatser i enlighet med våra stadgar. Utdelningen sker ofta i samband med en konferens eller annat tillfälle då psykoterapeuter möts. Stipendietagaren presenteras på denna hemsida samt på Facebook och i olika tidskrifter. Helst med en ordentlig beskrivning av verksamheten och en länk. 

Då psykoterapeuter vanligtvis arbetar i skymundan är vår förhoppning att goda exempel kan vara en uppmuntran och samtidigt en påminnelse om att interpersonella relationer har en avgörande betydelse för personlighetsutveckling och psykisk hälsa hos barn och vuxna.

Vi har inget formaliserat ansökningsförfarande, men tar emot nomineringar.