Advisory Board

Advisory Board

Vid val av psykoterapeut eller verksamhet att belöna eller lyfta fram deltar styrelsens ledamöter, i vissa fall i samråd med Scientific Advisors eller Advisory Board, till exempel för att undvika jävsituationer eller utöka antalet kandidater till ett stipendium. Advisory Board kan bestå av såväl kliniskt verksamma psykoterapeuter som forskare inom området, Scientific Advisors.

Scientific Advisors

Lise Bergman Nordgren
Fredrik Falkenström
Peter Lillengren
Annika Lindgren
Thomas Lindgren