Advisory Board

Scientific Advisors

Lise Bergman Nordgren
Fredrik Falkenström
Peter Lillengren
Annika Lindgren
Thomas Lindgren

Advisory Board

Ett Advisory Board utses vid mera omfattande genomgångar, t ex inför utdelning av stipendium för årets bästa uppsats. Det kan bestå av såväl Scientific Advisors som av kliniskt verksamma psykoterapeuter.