Stipendiater 2024

Kerstin Bergh Johannesson

leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr. 

Kerstin Bergh Johannesson tilldelas Stiftelsen SAPU:s stipendium för sitt arbete med att utveckla och undervisa i EMDR, vilket har lett till en omfattande spridning av metodens användning till andra kliniker och därmed till gagn för särskilt utsatta grupper.

Kerstin skriver:
I början av 1990-talet hörde jag talas om en ny terapimetod som använde
ögonrörelser för att behandla PTSD. Vid den tiden var behandlingsmetoderna för att
behandla effekter av psykiska trauman ganska outvecklade. EMDR väckte på något
vis min nyfikenhet och jag fick senare möjlighet att lära mig den här metoden och
pröva den i mitt kliniska arbete. Resultaten var överraskande och förbluffande
positiva.

Läs mer om Kerstins arbete och EMDR här.

Aline Braun

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Aline Braun tilldelas Stiftelsen SAPU:s stipendium för sitt kliniska arbete med traumatiserade patienter från olika kulturer samt utveckling av EMDR och dess användning till gagn för särskilt utsatta grupper.

Aline har arbetat med EMDR sedan 2003, är handledare i EMDR-terapi sedan 2013 och certifierad EMDR Europa trainer sedan 2023. Hon har främst arbetat inom psykiatrin med komplex traumatisering samt med personer som har traumatiserats av händelser under flykt, krig och tortyr. Hon började arbeta inom Sundsvalls
psykiatrins flyktingteam 2002 och arbetar sedan tre år på Vårsta traumakliniken i Härnösand.

Mer information om EMDR som behandlingsmetod finns här.


Olof Risberg

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Olof Risberg tilldelas Stiftelsen SAPU:s stipendium för sitt mångåriga, framgångsrika arbete med pojkar, både som offer för sexuella övergrepp och förövare. En svårmotiverad patientgrupp som sällan får tillgång till psykoterapi.

Olof har arbetat med våld och utsatthet bland unga pojkar i 30 år. Han driver Pojkmottagningen, som från början var en del av Rädda Barnen. Idag arbetar han både på Pojkmottagningen i Stockholm samt med familjehemsuppdrag över hela landet. Vid sidan om detta har han också podcasten Pojkmottagningen tillsammans med frun Viveka. Podcasten innehåller dramatiserade terapier, baserade på autentiska fall.