Stipendiater 2019

Stiftelsens Sapu´s resestipendium

Stiftelsens Sapu´s resestipendium går i år till HBT-hälsan på Södersjukhuset. Stipendiet är avsett för deltagande på en konferens anordnad av Svensk Förening för transpersoners hälsa.

HBT-hälsan är en samtalsmottagning på Södersjukhuset. Man erbjuder psykoterapeutisk behandling och psykosocialt stöd till transpersoner och deras anhöriga.

Patientgruppen omfattar personer som har genomgått, genomgår eller vill genomgå könsbekräftande behandling. Även de som är osäkra på sin könsidentitet eller som inte vill definiera sin könsidentitet ingår. Transpersoner har en sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen och är kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. Personer som tillhör gruppen har ofta en komplex problematik avseende psykisk ohälsa och det föreligger ett stort vårdbehov.

Mottagningen erbjuder psykoterapeutiska kontakter med varierande längd och fokus. Individuellt, i par, i grupp, samt till familj och anhöriga.

Arbetsgruppen består av sju medarbetare med grundutbildning som socionom eller psykolog, varav flertalet är legitimerade psykoterapeuter.