Stipendiater 2023

Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre

Ulla Arnell och Charlotte Engel

Ulla Arnell och Charlotte Engel tilldelas Stiftelsen SAPU:s stipendium för att de tillsammans har utvecklat och etablerat samt driver och sprider modellen Samtalsmottagning för Äldre som kombinerar psykoterapeutisk professionalitet, öppenhet för existentiella frågor och en lyhördhet för äldres behov på ett sätt som gör psykoterapeutiska samtal av hög kvalitet tillgängliga för en stor grupp äldre personer.

Ulla Arnell

leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut

Charlotte Engel

teol. dr., diakon och verksamhetschef inom Samariterhemmet Diakoni

Samariterhemmet Diakoni är en idéburen aktör som sedan 1882 utvecklat innovativa
verksamheter inom bland annat vård och omsorg samt sociala verksamheter – alltid med syftet att erbjuda kvalificerade insatser till människor som annars med stor sannolikhet skulle blivit utan den hjälp och det stöd de varit i behov av. Samtalsmottagning för Äldre är ett nytt tillskott till Samariterhemmets sociala verksamheter. Mottagningen i Uppsala öppnade i februari 2020 och mottagningen på Österlen i september 2021. Här går det att läsa mer.

För den som önskar bidra till verksamheten Samariterhemmet Samtalsmottagning för Äldre har båda mottagningarna swishnummer 123 508 24 33.


Samtalsmottagningen, Botkyrka församling

Thomas Nilsson, Åsa Dysholm och Christina Borg

Thomas Nilsson representerar sina kollegor och emottar stipendiet den 31 maj vid församlingens vårfest.

Christina Borg, Åsa Dysholm & Thomas Nilsson tilldelas Stiftelsen SAPU:s stipendium för sitt målmedvetna arbete med att tillgängliggöra psykoterapi för en stor grupp människor med olika typer av utmaningar och bakgrund genom att skapa och utforma en ickekonfessionell psykoterapimottagning inom ramen för Svenska kyrkans diakonala verksamhet i ett socialt utsatt område.

Thomas Nilsson

Diakon, vigd år 2002

Grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi, examen år 2008

Åsa Dysholm

Diakon, vigd år 2002

Grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi, examen år 2021

Christina Borg

Präst, vigd år 2003

Grundutbildning i psykodynamisk psykoterapi, examen år 2019

Botkyrka församlings samtalsmottagning har funnits sedan 2005. Samtalsmottagningen erbjuder psykoterapi till kraftigt reducerad kostnad som en del av församlingens vision. Psykoterapiverksamheten är en icke-konfessionell verksamhet, men ytterst motiverad av församlingens grundläggande uppgift att bedriva diakoni. Vi är registrerade hos Socialstyrelsen som en privat vårdgivare och lyder under Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I januari 2024 kommer teamet att förstärkas med en diakonkollega som är för närvarande går grundläggande utbildning i KBT-inriktad psykoterapi. Samtliga terapeuter går regelbundet i enskild handledning hos legitimerad psykoterapeut.

Här går det att läsa mer om Botkyrka församlings samtalsmottagning,